28.4.17

Stan czytelnictwa w Polsce a biblioteki szkolne!

Biblioteka Narodowa przedstawiła Raport czytelnictwa 2016!
Nie jest ciekawie :( Polacy słabo czytają :(
ale...
Są 4 punkty w obszernym raporcie, które wyraźnie wskazują na popularność bibliotek szkolnych! Na ich wartości, wkład w rozwój psychiczny i kulturalny uczniów:

"wskaźnik korzystania z Bibliotek SZkolnych wyraźnie wzrósł od 2014 roku!!! (przy najlepszym roku 2012)"
"Potwierdziliśmy natomiast dodatni wpływ aktywności lekturowej na aktywność kulturalną, poczucie sensu życia oraz większe pokłady wrażliwości i empatii społecznej"


"Wiemy więc, że zaangażowanie rodziców i szkoły w zachęcanie do czytania przekładało się w jakiś sposób na późniejszy awans na drabinie wykształcenia "
"Być może efekty przynosiła nawet sama znajomość treści młodzieńczych lektur – czy to technicznych podręczników, czy literatury pięknej – która pozwalała lepiej radzić sobie w sytuacjach zawodowych i społecznych na późniejszych etapach życia.."

CZYTAJMY!BĘDZIEMY MĄDRZEJSI!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza