20.9.12

Pierwszy konkurs dla klas IV-VI:

Biblioteka szkolna zaprasza na konkurs literacki związany
z Rokiem 2012 – Rokiem Janusza Korczaka 
„Wiem kim był Janusz Korczak”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.
 Konkurs trwa
od 24 września 2012 roku
do 21 grudnia 2012r.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu!
Regulamin konkursu literackiego
WIEM, KIM BYŁ JANUSZ KORCZAK:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.
2.      Konkurs trwa od 24 września 2012 roku (poniedziałek)
                              do 21 grudnia 2012 roku (piątek).
3.      Konkurs polega na przygotowaniu dowolnej formy utworu literackiego dotyczącego wiedzy na temat życia Janusza Korczaka. Wobec tego uczeń może przygotować na powyższy temat:
- wiersz,
- opowiadanie,
- felieton,
- reportaż,
- esej.
4.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2013 roku, osoby biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o wynikach poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Biblioteki Szkoły Podstawowej i na stronie internetowej biblioteki szkolnej: nasza-biblioteka5.blogspot.com.
5.      Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2013 roku. Zainteresowane osoby zostaną powiadomione
o dokładnej godzinie poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Biblioteki Szkoły Podstawowej i na stronie internetowej biblioteki szkolnej:nasza-biblioteka5.blogspot.com.
6.      Prace, które wpływają na konkurs nie podlegają zwróceniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza